Het Nieuwe werken heeft voor organisaties én hun medewerkers grote voordelen. Maar plaats- en tijdsonafhankelijk werken brengt ook nieuwe vraagstukken met zich mee. Hoe ga je effectief om met de nieuwe vrijheden? Hoe zorg je ervoor dat je betrouwbaar bent, je afspraken nakomt, effectief blijft communiceren en je resultaten haalt? En daarbij werk en privé in balans houdt? CiEP biedt de handvatten om effectieve randvoorwaarden te scheppen om van Het Nieuwe Werken een succes te maken. Het gaat daarbij over de manier waarop je omgaat met je hulpmiddelen, maar ook over je kijk op werken en op jezelf in relatie tot waar je verantwoordelijk voor bent.

Meer informatie

Voordelen

Mensen in staat stellen om effectief, efficiënt én met plezier plaats en tijdonafhankelijk te kunnen werken, gericht op zichtbaar, meetbaar en voelbaar resultaat.

Resultaten

 • Zichtbaar: activiteitsgerelateerd gebruik van werkplekken; transparante werkprocessen, overzicht op werkvoorraad; werkafspraken over bereikbaarheid, aanwezigheid en mobiliteit; proactieve planningen.
 • Meetbaar: resultaatgebieden, thema's en taken zijn leidend; resultaatgerichte afspraken; 10 – 20% meer tijd om doelgericht te werken aan kerntaken.
 • Bewustwording van werkgewoonten, waardoor deelnemers meer inzicht krijgen op hun eigen werkhouding en gedrag. Signalen leren herkennen en constructieve werkgewoonten aanleren.
 • Introductie van Doe Het Nu! als grondregel die bij Het Nieuwe Werken hoort en de toepassing ervan in relatie tot wat er in werk op een mens afkomt (zoals het bepalen van tijd en plaats van werken, het omgaan met ad hoc en interrupties, het maken van keuzes, het verwerken van post en e-mail, het maken van afspraken, het omgaan met werkdruk, het nakomen van afspraken en toezeggingen)
 • De inrichting van het werksysteem, het organiseren van informatiestromen, het vermijden van onnodig zoeken, het toegankelijk, zichtbaar en transparant maken van werkvoorraad en het persoonlijke werkproces, het praktisch gebruik van bureau, tas, tablet, laptop en overige hulpmiddelen.
 • Het planningsproces. Het toepassen van Plan Het Nu! in het maken van resultaatgerichte afspraken en sturing op je gewenste resultaten. Pro-actief gebruik van je takenlijst en agenda.
 • Effectief communiceren met jezelf en met anderen. Zeg Het Nu! in relatie tot aanspreken en aanspreekbaar zijn. Kiezen van passende communicatievormen en -momenten.
 • Module 1: bewust gekozen werkgewoonten; inrichten van het werksysteem.
 • Module 2: waardengedreven werken; resultaatgerichte afspraken en planning; effectieve communicatie.
 • Module 3 e.v.: persoonlijke coaching.
 1. Groepssessies van een dagdeel, waarbij het accent ligt op het maken van de omslag van werken in een klassieke omgeving naar werken in een flexibele werkomgeving; vertaalslag naar de praktijk – het (her)inrichten van persoonlijke werksystemen en planningen; het maken van werk-, communicatie- en resultaatafspraken.
 2. Persoonsgerichte coachingsgesprekken op de werkplek.
 3. Gemiddelde doorlooptijd bedraagt 4 tot 6 maanden.
 4. Maatwerkoplossingen voor specifieke (individuele) vragen en aandachtspunten.
 • Trainingsdagen zijn van 9.00 – 17.00 uur.
 • Voor individuele coaching worden afspraken van een uur gemaakt.
 • Afhankelijk van de samenstelling van het programma is de doorlooptijd 5-16 weken.

Maatwerk

Vul uw e-mailadres en telefoonnummer in voor meer informatie of het maken van een afspraak over de mogelijkheden voor uw team of teams binnen uw organisatie. Afhankelijk van de specifieke behoefte en de groepsgrootte maken wij graag een voorstel op maat.

Basis

Wij gebruiken cookies om het contact met ciep.com nog makkelijker en persoonlijker te maken.
Bezoekt u onze website, dan gaat u hiermee akkoord. Klik hier voor meer informatie.

Niet meer tonen.