Ongeveer 1 op de 3 werknemers heeft last van werkdruk. Bij een te hoge werkdruk is de verhouding tussen iemands werkbelasting en de belastbaarheid uit balans. Het kan zijn dat de hoeveelheid werk te groot is, of dat er te weinig tijd beschikbaar is.

Stresssymptomen
Te hoge werkdruk kan op korte termijn leiden tot stresssymptomen zoals vermoeidheid, slecht slapen, rusteloosheid, lusteloosheid en prikkelbaarheid. Klachten kunnen zowel lichamelijk (hoofdpijn), emotioneel (snel geïrriteerd) als mentaal (concentratieproblemen) zijn. Stress komt op steeds jongere leeftijd voor: bijna 50% van het langdurig verzuim onder 25-34 jarigen is stress gerelateerd. 

Risicofactoren
Naast te veel werk te verzetten hebben in een te korte tijd, zijn er binnen organisaties nog meer belangrijke oorzaken aan te wijzen voor werkdruk en werkstress. Dit kunnen meer ‘harde’ factoren zijn als hoge taakeisen, een hoog werktempo, of een gebrek aan kennis en vaardigheden. Maar ook ‘zachtere’ factoren als onduidelijke communicatie, of een gebrek aan basisveiligheid, respect of waardering. Werkstress kan behalve door werkdruk, ook het gevolg zijn van andere psychisch belastende factoren, zoals een tekort aan zelfvertrouwen of persoonlijke effectiviteit. Chronische werkstress kan leiden tot een burn-out. Test hier jezelf en check waar jij staat.

Maatschappelijk
TNO heeft onderzocht dat werkdruk in de afgelopen 20 jaar met 1,5% per jaar is toegenomen. Dit hangt samen met de verschuiving van handarbeid naar hoofdarbeid. Op dit moment werkt ruim 60% van alle werknemers in Nederland meer dan 4 uur per dag achter de computer. De hoeveelheid informatie die iemand te verwerken krijgt, is spectaculair toegenomen in vergelijking met onze vorige generaties. Al die prikkels moeten een plaats krijgen, terwijl er nauwelijks natuurlijke momenten voor ontspanning meer over zijn en men steeds minder beweging krijgt.

Organisatie & Kosten
Voor organisaties kan een te hoge werkdruk leiden tot een hoger verloop, meer ongelukken op de werkvloer en een grotere uitval van werknemers door ziekte. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat ongeveer 1/3 van de Nederlandse werknemers vaak of altijd werkdruk ervaart. 36% van het ziekteverzuim ontstaat door werkstress. Ook wordt 10% van de arbeidsongevallen in verband gebracht met werkstress. Organisaties zijn in totaal 1,8 miljard euro per jaar kwijt aan werkstress-gerelateerde verzuim kosten. De totale kosten voor werkgevers en overheid voor verzuim en WAO worden jaarlijks op 4 miljard geschat. Daar komen dan de indirecte kosten door productiviteits- en kwaliteitsverlies nog bovenop.

Zicht op de BV ik
CiEP helpt werkdruk en werkstress verminderen door een aantal dingen helder te maken, waar veel mensen vaak niet zo over nadenken. Vragen als:
- Wat is er nu werkelijk belangrijk voor mij?
- Hoeveel uur per week heb ik werkelijk te besteden?
- Wat kan ik nu-niet-later doen?
- Waar zeg ik NEE tegen, als ik ergens JA tegen heb gezegd? 
- Wat is de invloed van mijn automatische piloot op mijn toenemende werkdruk?

Bewust en effectief kiezen
CiEP maakt duidelijk dát er keuzen te maken zijn. Bijvoorbeeld tussen dingen die belangrijk zijn en dingen die belangrijk lijken door de tijdsdruk die erop zit. CiEP ondersteunt bij het maken van keuzes en bij een effectieve werkorganisatie, planning en communicatie om je doelen en resultaten waar te maken.

Wij gebruiken cookies om het contact met ciep.com nog makkelijker en persoonlijker te maken.
Bezoekt u onze website, dan gaat u hiermee akkoord. Klik hier voor meer informatie.

Niet meer tonen.