Partnerschap, inspirerende kwaliteit en excellente resultaten komen niet vanzelf tot stand. Zij zijn het gevolg van effectief gedrag en effectieve randvoorwaarden. Op individueel en teamniveau gaat het over houding, gedrag en competenties, enerzijds ondersteund door de effectieve werking van systemen en anderzijds door duidelijkheid over context, richting, gewenste resultaten dat bovendien in woord en daad wordt gedragen en uitgedragen. Onze programma's gaan niet over de inhoud van het werk maar over het proces waarmee de inhoud met succes voorwaarts wordt gebracht. We faciliteren programma's op individueel, team en organisatienvieau.

Weer toekomen aan je werk en aan jezelf

Met alle technologie, structuren en systemen die mensen via hun werk ter beschikking krijgen, valt niet te voorkomen dat mensen overload ervaren. Informatie -en keuzestress zijn het gevolg. Daarom is het inzicht en houvast dat CiEP aan een individu kan leveren aktueler dan ooit. Mensen kunnen niet steeds sneller zonder ook te vertragen en te reflecteren op hoe ze in hun persoonlijke werkorganisatie omgaan met zichzelf en met wat er dagelijks op hen afkomt.

Toepassing van de principes van CiEP zorgt dat mensen elke dag energiek, voldaan en opgeruimd kunnen zijn. Zodat zij inspirerende kwaliteit en resultaten kunnen bereiken mét behoud van een gezonde balans tussen werk, thuis en zichzelf.

De basis op orde brengen - fysiek, digitaal en mentaal - kan via deelname aan trainingen van CiEP op individuele basis via open inschrijving of in-company, individueel of per groep of team.

De kracht van samen

Hoe mobiliseer je de elkaar versterkende krachten binnen een team?
Volgens ons door openheid, vertrouwen en duidelijkheid te bevorderen. Door dubbelzinnigheid te vermijden.

Dat kan door verschillen in waarden en percepties binnen het team helder te maken. Door te bouwen aan het onderlinge vertrouwen en het vergroten van zelfkennis neemt wederzijds begrip toe en ontstaat ruimte voor partnerschap. Door mensen te leren impliciete verwachtingen en aannames expliciet te maken en deze waar nodig om te zetten in afspraken met collega's en leidinggevenden ontstaat duidelijkheid.

Op die manier worden onderlinge afhankelijkheden transparant en ontstaat er zichtbare verbinding tussen intenties en resultaten. CiEP voor teams programma's scheppen de randvoorwaarden voor excellente en inspirerende samenwerking.

Aansluiting tussen mens en organisatie

Organisaties hebben de laatste jaren veel geïnvesteerd in systemen waarin werkprocessen geautomatiseerd zijn zodanig dat er ook flexibel gewerkt kan worden. Toch ondersteunen de werksystemen medewerkers vaak niet in hun dagelijkse praktijk bij het realiseren van excellente resultaten. Omdat afspraken onduidelijk zijn, informatie niet te vinden is en niet duidelijk is wie waar voor verantwoordelijk is. CiEP helpt u een effectieve aansluiting te maken tussen systemen en de mensen die er mee moeten werken. CiEP ondersteunt u om de randvoorwaarden voor een gezonde samenhang tussen cultuur, structuur en resultaten te borgen en te onderhouden, waardoor mensen en organisaties met meer gemak inspirerende resultaten kunnen realiseren.

Wij gebruiken cookies om het contact met ciep.com nog makkelijker en persoonlijker te maken.
Bezoekt u onze website, dan gaat u hiermee akkoord. Klik hier voor meer informatie.

Niet meer tonen.