Je eigen waarden en drijfveren bepalen voor een belangrijk deel je keuzes in leven en werk. Daarom is inzicht in de waarden en drijfveren die je energie geven of juist energie kosten, zo belangrijk.

Kennis van wat je beweegt, wat je waarden zijn, waar je warm voor loopt of juist niet, helpt om uitdagingen te lokaliseren in bepalende processen en trajecten. Denk hierbij aan het effectief omgaan met veranderingen, deelname aan organisatieontwikkelingen, hoe je omgaat met verantwoordelijkheden en taken, met deelname in een team of het sturen van je persoonlijke ontwikkeling. Met het persoonlijke waardenprofiel krijg je er zicht op en kun je zelfbewuster omgaan met de uitdagingen die op je pad komen. Zowel thuis als op het werk.

Meer informatie

Voor een gefundeerde keuze

Zelfverkenning via een Persoonlijk Waardenprofiel levert waardevolle informatie op voor het maken van gefundeerde keuzen.
Een waardenanalyse (drijfverenanalyse) is van belang als het gaat om:

 • vergroting van het zelfbewustzijn en zelfkennis
 • inzicht in eigen en/of andermans motivatoren
 • objectief bespreekbaar maken van drijfveren
 • versterking van het zelfsturend vermogen
 • ruimte voor nieuwe keuzen en het maken van werkafspraken
 • inzicht in voorwaarden voor een succesvol inspelen op veranderingen
 • duidelijkheid over wat energie oplevert en wat energie kost
 • zichtbaar maken van voor- en afkeuren
 • onderzoek hoe om te gaan met voor- en afkeuren

Waardenprofielen zijn zeer nuttig bij:

 • dagelijks aansturen, motiveren, managen en coachen
 • bespreekbaar maken van ruis in de communicatie; creëren van effectieve werkrelaties
 • in een team bespreekbaar maken van waardendrives, drijfveren en de impact daarvan, zowel gewenst als ongewenst
 • bespreekbaar maken en transformeren van zienswijzen
 • zichtbaar maken van werkgewoonten, persoonlijke behoeften en knelpunten
 • het on-the-job coachen en optimaliseren van partnerschap en resultaten
 • Invullen van een online vragenlijst (circa 45 minuten)
 • Telefonische nabespreking
 • Vervolgsessies naar behoefte

Vul het contactformulier in en wij nemen contact met u op over de mogelijkheden om met behulp van een drijfverentest per groep of organisatie de Persoonlijke Waardenprofielen beschikbaar te maken.

U ontvangt dan een voorstel op maat.

Klik op de groene knop Inschrijven om een CiEP Persoonlijk Waardenprofiel aan te vragen. Data worden individueel met u afgesproken. Onderstaande prijs geldt voor individuele deelname.

De prijs voor het programma is € 390,-- excl. BTW en exclusief reiskosten. Deze prijs is gebaseerd op een individueel profiel en nabespreking. Voor organisaties en/of groepen verwijzen wij u naar het kopje Maatwerk.

Inschrijven

Wij gebruiken cookies om het contact met ciep.com nog makkelijker en persoonlijker te maken.
Bezoekt u onze website, dan gaat u hiermee akkoord. Klik hier voor meer informatie.

Niet meer tonen.