Waarden zijn het fundament onder de organisatiecultuur. Waar verandering gewenst is, komt het Onderzoek Organisatiewaarden uitstekend van pas. Dit online instrument werkt snel en efficiënt in combinatie met het Persoonlijk Waardenprofiel.

Het Onderzoek Organisatiewaarden biedt inzicht in de vraag naar de juiste beïnvloedingsstrategie bij het doorvoeren van veranderingen binnen een team of organisatie. Hierdoor kunnen persoonlijke waarden verbonden worden met organisatiewaarden. Het onderzoek vindt plaats via een digitale vragenlijst die elke deelnemer invult. Het tijdsbeslag daarvan is ongeveer 45 minuten per persoon. Op basis van de collectief ingevulde vragenlijsten, ontvangt u een digitale samenvatting van wat de gemiddelde persoonlijke waarden van de deelnemers zijn, hoe zij de huidige organisatie en gewenste organisatie zien en wat de gedeelde, de te versterken en te reduceren waarden zijn. De rapportage kan in drie dwarsdoorsneden worden aangeleverd, die dan wel vooraf moeten worden opgegeven. Onderdeel van het programma is de bespreking van de rapportage van ca. 2 uur.

Het waardenonderzoek wordt uitgevoerd met behulp van de analyse van persoonlijke waardenprofielen op basis van het gedachtegoed van Graves. Deelnemers ontvangen geen rapportage van hun persoonlijke profiel. Op basis van een meerprijs is dit wel mogelijk.

Meer informatie

Het Onderzoek Organisatiewaarden is een krachtig instrument bij:

 • voorbereiding van een organisatie- of cultuurverandering
 • objectief zichtbaar maken van collectieve overtuigingen
 • proactief zichtbaar maken van potentiële belemmeringen bij verandering
 • het bespreekbaar maken en transformeren van zienswijzen
 • het zichtbaar maken van werkgewoonten
 • on-the-job coachen en optimaliseren van houding, gedrag, communicatie en structuur

Rapportage op team- en organisatieniveau

Onderdeel van het onderzoek is een heldere verslaglegging over de gevonden uitkomsten.

 • overzicht van gedeelde waardendrives per team of organisatie
 • overzicht van te versterken en te reduceren waarden
 • indeling van waarden op een actuele relevantieschaal
 • groepsresultaten worden digitaal aangeleverd in PowerPoint– mits vooraf aangegeven – zijn verschillende dwarsdoorsneden mogelijk
 • invullen van een online vragenlijst (circa 45 minuten)
 • managementbijeenkomst over de uitkomst van het Team- of Organisatieprofiel van 2 uur
 • vervolgsessies naar behoefte

De prijs bedraagt € 1.493,-- voor een onderzoek tot en met 25 personen exclusief BTW en reiskosten.
Voor elke extra persoon geldt een meerprijs van € 20,-- p.p. excl. BTW.

Maatwerk

Vul uw e-mailadres en telefoonnummer in voor meer informatie of het maken van een afspraak over de mogelijkheden voor uw team of teams binnen uw organisatie. Afhankelijk van de specifieke behoefte en de groepsgrootte maken wij graag een voorstel op maat.

Basis

Wij gebruiken cookies om het contact met ciep.com nog makkelijker en persoonlijker te maken.
Bezoekt u onze website, dan gaat u hiermee akkoord. Klik hier voor meer informatie.

Niet meer tonen.