Heb je last van werkdruk? Of heb je te veel werk, te weinig tijd, energieverlies of kom je niet meer door de toestroom van informatie heen? Wil je meer resultaatgericht, effectiever en efficiënter werken en samenwerken? Doe mee aan onze open training. Daar werk je samen met professionals uit andere organisaties aan je werkgewoonten en je manier van plannen, organiseren en communiceren. 

Je leert hoe overzicht, structuur en doorstroming te houden in je werk. Je krijgt rust in je hoofd, je verbetert je zelfsturing en krijgt meer vat op je resultaat. In deze training wordt theorie afgewisseld met coachingsgesprekken op je eigen werkplek.  

 

 

Meer informatie

Meetbaar beter

Concrete winst: met CiEP winnen medewerkers veel meer dan alleen tijd. Toch noemen we graag als eerste de tijdswinst die CiEP oplevert. Deze ligt meetbaar tussen de 10% en 20%, oftewel een halve tot een hele werkdag per week.

Zichtbaar beter

 • Overzicht en transparantie in persoonlijke werksystemen
 • Doorstroming in (elektronische) informatie
 • Overdraagbaarheid van informatie en werkvoorraad
 • Structuur in e-mail, proactieve planningen en een opgeruimd humeur

Voelbaar beter

 • Minder werkdruk en stress
 • Meer plezier, voldoening en gemoedsrust
 • Regie over werk en tijdsbesteding
 • Meer balans tussen werk, thuis en jezelf
 • Meer energie en vitaliteit

Er zijn diverse factoren, waardoor je met CiEP Basis goede resultaten behaalt. Een CiEP-coachingsprogramma:

 • vindt daar plaats waar het individu en het werk zijn
 • gaat uit van menselijke neigingen, gedragingen
 • is praktisch, actief en resultaatgericht
 • zorgt voor verbinding tussen denken–voelen–doen
 • wordt begeleid door gespecialiseerde coaches
 • is concreet, toetsbaar en niet vrijblijvend
 • biedt mogelijkheden tot borging

Verbinding geeft kracht

Tegenover onpraktische en ineffectieve werkgewoonten stelt CiEP geen glasharde regels, maar functionele waarden die leven bij uzelf en de organisatie.
CiEP blijkt bijzonder geëigend om uw persoonlijke waarden te verbinden met organisatiewaarden.

Waardengestuurd werken is veel effectiever dan puur hiërarchisch –of regelgestuurd– werken. Persoonlijke belangen en organisatiebelangen tegelijkertijd dienen, kan dat? Absoluut, het kost minder moeite en levert meer succes op. Individueel en voor de organisatie als geheel!

Gedurende dit programma komt alles aan bod wat belangrijk is om continu optimaal te kunnen en willen functioneren.
Denk hierbij aan:

 • aanleren van bewuste en effectieve werkgewoonten
 • (h)erkennen en transformeren van niet-functionele werkgewoonten
 • verminderen van werkdruk, ruis, energieverlies en onduidelijkheid
 • ordening en systematisch management van (elektronische) informatie
 • procesmatig inrichten en gebruiken van de werkplek en beschikbare hulpmiddelen
 • proactief managen van werkvoorraad, tijd, taken en verantwoordelijkheden
 • effectief maken en nakomen van afspraken; met uzelf en anderen
 • aanspreekbaar zijn, toetsbaar zijn, toetsen en aanspreken
 • proactief en resultaatgericht (bij)sturen
 • vergroten van zelfkennis en zelfbewustzijn

CiEP Individueel wordt uitgebreid met het CiEP Persoonlijk Waardenprofiel. U vult deze online vragenlijst in op de 1e dag van het programma. De nabespreking is tijdens het 1e coachingsmoment op uw eigen werkplek.

Zelfverkenning via een Persoonlijk Waardenprofiel levert waardevolle informatie op voor het maken van gefundeerde keuzen.
Een waardenanalyse (drijfverenanalyse) is van belang als het gaat om:

 • vergroting van het zelfbewustzijn en zelfkennis
 • inzicht in eigen en/of andermans motivatoren
 • objectief bespreekbaar maken van drijfveren
 • versterking van het zelfsturend vermogen
 • ruimte voor nieuwe keuzen en het maken van werkafspraken
 • inzicht in voorwaarden voor een succesvol inspelen op veranderingen
 • duidelijkheid over wat energie oplevert en wat energie kost
 • zichtbaar maken van voor- en afkeuren
 • onderzoek hoe om te gaan met voor- en afkeuren

Dag 1 - plenaire theoriesessie plus praktijk en coaching, hele dag, locatie kantoor CiEP Leiden.
Starttijd 09:00 uur en einddtijd circa 16:30 uur.

- tussen dag 1 en dag 2
Contactmoment met je coach (telefonisch) over persoonlijke voortgang en voor het maken van de
coachingsafspraken op dag 3 en 4.

- tussenperiode plm. 3-4 weken -
Dag 2 - plenaire theoriesessie plus praktijk en coaching, hele dag, locatie kantoor CiEP Leiden.
Starttijd 09:00 uur en einddtijd circa 16:30 uur.

- tussenperiode plm. 3-4 weken -
Dag 3 - individuele coaching van 2 uur op eigen werkplek incl. nabespreking van het CiEP Waardenprofiel.

- tussenperiode plm. 6-8 weken -
Dag 4 - individuele coaching van 2 uur op eigen werkplek incl. afronding en evaluatie.

Dit programma vindt deels plaats in Leiden, daarnaast vindt de individuele coaching plaats op uw eigen werkplek. Deze afspraken worden individueel met u afgestemd. Klik voor alle startende groepen op het dataoverzicht.

U neemt deel samen met deelnemers uit andere organisaties.

Aanmelden? Klik op Inschrijven om deel te nemen aan één van de CiEP Individueel trainingen.

Onderstaand ziet u het overzicht van de groepen die starten in 2018:

 
Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4
ma 19-03-2018 ma 09-04-2018 Individuele coaching  Individuele coaching
ma 16-04-2018 ma 07-05-2018 Individuele coaching Individuele coaching
ma 14-05-2018 ma 04-06-2018 Individuele coaching Individuele coaching
ma 11-06-2018 ma 02-07-2018 Individuele coaching Individuele coaching
ma 03-09-2018 ma 24-09-2018 Individuele coaching Individuele coaching
ma 08-10-2018 ma 29-10-2018 Individuele coaching Individuele coaching

 

De prijs voor het programma is € 1.683,-- excl. BTW en inclusief reiskosten van de coach (op dag 3 en 4).

Inschrijven

Wij gebruiken cookies om het contact met ciep.com nog makkelijker en persoonlijker te maken.
Bezoekt u onze website, dan gaat u hiermee akkoord. Klik hier voor meer informatie.

Niet meer tonen.