Duurzaam resultaat van uw investering in CiEP, daar gaat het om bij het traject Borging. U wilt blijvend kunnen beschikken over de inspirerende resultaten, die het gevolg zijn van werken op basis van de CiEP- principes en methodiek.

Met dit traject schept en onderhoudt u de randvoorwaarden voor een gezonde samenhang tussen cultuur, structuur en resultaten. Een cultuurprocedure zorgt voor duidelijkheid en transparantie over de werkafspraken over het HOE van werken binnen uw organisatie.

Verankering in houding, gedrag en communicatie zorgt blijvend voor energie en verbinding met de waarden van uw organisatie. Zodat het succes zich kan blijven herhalen.

 

Meer informatie

 • vorm en inhoud geven aan een bewust gekozen cultuur
 • structureel voorkomen van verlies van energie en resultaat
 • helderheid over structuur en werkafspraken
 • integratie van cultuur, structuur en resultaten
 • systematische verbetering, ontwikkeling en vernieuwing
 • verbinding van persoonlijke waarden en gedrag met organisatiewaarden
 • congruent leiderschap en voorbeeldgedrag
 • optimalisatie van het zelfsturend en corrigerend vermogen op alle niveaus
 • focus op waardengestuurd werken, aantrekkelijke werkomgeving en aantrekkelijk werkgeverschap
 • uitvoeren nulmeting: wat is er al, wat nog niet? Wat werkt, wat niet?
 • bepalen intenties, gewenste resultaten en randvoorwaarden 
 • afstemmen commitment en communicatie
 • opstellen plan van aanpak
 • bepalen uitgangspunten en criteria voor toetsing
 • persoonlijke coaching en teamcoaching
 • zelfevaluatie en het voeren van toetsingsgesprekken
 • optioneel: proefaudit en voorbereiding op externe toetsing
 • coaching en advies
 • groepsbijeenkomsten
 • alle programmaonderdelen kunnen op locatie worden uitgevoerd
 • de doorlooptijd varieert naar gelang ambitie, te verrichten werkzaamheden en zelfwerkzaamheid
 • afhankelijk van de gewenste resultaten wordt een voorstel op maat gedaan

Maatwerk

Vul uw e-mailadres en telefoonnummer in voor meer informatie of het maken van een afspraak over de mogelijkheden voor uw team of teams binnen uw organisatie. Afhankelijk van de specifieke behoefte maken wij graag een voorstel op maat.

Basis

Wij gebruiken cookies om het contact met ciep.com nog makkelijker en persoonlijker te maken.
Bezoekt u onze website, dan gaat u hiermee akkoord. Klik hier voor meer informatie.

Niet meer tonen.