Met je team werken aan resultaten waar je blij van wordt? Je leert de CiEP-methode kennen en toepassen en met behulp van een CiEP Waardenprofiel word je je bewust van je waarden en hoe die je werkgewoonten beïnvloeden. Je leert hoe je je persoonlijke effectiviteit kunt vergroten en kunt zorgen voor overzicht, doorstroming en resultaat. 

Werken volgens CiEP zorgt voor structuur in je werk, regie op je planning en rust in je hoofd. Omdat elk teamlid met dezelfde uitgangspunten aan de gang gaat en individueel wordt begeleid bij de vertaalslag naar de praktijk, ontstaat er een gemeenschappelijke manier van werken die de basis vormt voor inspirerende resultaten, gezonde werkrelaties en verdere ontwikkeling van de teameffectiviteit.

 

Meer informatie

Meetbaar beter

Concrete winst: met CiEP winnen medewerkers veel meer dan alleen tijd. Toch noemen we graag als eerste de tijdswinst die CiEP oplevert.
Deze ligt meetbaar tussen de 10% en 20%, oftewel een halve tot een hele werkdag per week.

Zichtbaar beter

 • Overzicht en transparantie in persoonlijke werksystemen
 • Doorstroming in (elektronische) informatie
 • Overdraagbaarheid van informatie en werkvoorraad
 • Structuur in e-mail, proactieve planningen en een opgeruimd humeur

Voelbaar beter

 • Minder werkdruk en stress
 • Meer plezier, voldoening en gemoedsrust
 • Regie over werk en tijdsbesteding
 • Meer balans tussen werk, thuis en jezelf
 • Meer energie en vitaliteit

Er zijn diverse factoren, waardoor je met CiEP Basis goede resultaten behaalt. Een CiEP-coachingsprogramma:

 • vindt plaats waar de mensen zijn en waar het werk is
 • gaat uit van menselijke neigingen, gedragingen
 • is praktisch, actief en resultaatgericht
 • zorgt voor verbinding tussen denken–voelen–doen
 • wordt begeleid door gespecialiseerde coaches
 • is concreet, toetsbaar en niet vrijblijvend
 • biedt mogelijkheden tot borging

Verbinding geeft kracht

Tegenover onpraktische en ineffectieve werkgewoonten stelt CiEP geen glasharde regels, maar functionele waarden die leven bij de medewerkers persoonlijk en bij de organisatie.
CiEP blijkt bijzonder geëigend om persoonlijke waarden te verbinden met organisatiewaarden.

Het CiEP Waardenprofiel geeft zelfinzicht en versterkt het zelfsturend vermogen. Waardengestuurd werken is veel effectiever dan puur hiërarchisch –of regelgestuurd– werken. Persoonlijke belangen en organisatiebelangen tegelijkertijd dienen, kan dat?
Absoluut, het kost minder moeite en levert meer succes op. Individueel en voor de organisatie als geheel!

Gedurende dit programma komt alles aan bod wat belangrijk is om medewerkers continu optimaal te kunnen en willen functioneren.
Denk hierbij aan:

 • aanleren van bewuste en effectieve werkgewoonten
 • (h)erkennen en transformeren van niet-functionele werkgewoonten
 • verminderen van werkdruk, ruis, energieverlies en onduidelijkheid
 • ordening en systematisch management van (elektronische) informatie
 • procesmatig inrichten en gebruiken van de werkplek en beschikbare hulpmiddelen
 • proactief managen van werkvoorraad, tijd, taken en verantwoordelijkheden
 • effectief maken en nakomen van afspraken; met uzelf en met anderen
 • aanspreekbaar zijn, toetsbaar zijn, toetsen en aanspreken
 • proactief en resultaatgericht (bij)sturen
 • vergroten van zelfkennis en zelfbewustzijn

Dag 1 - plenaire theoriesessie plus praktijk en coaching op de werkplek, hele dag.

- 1 week later -
Invullen online vragenlijst voor het Persoonlijk Waardenprofiel.

- tussenperiode ca. 3–4 weken (na dag 1) -
Dag 2 - plenaire theoriesessie plus praktijk en coaching op de werkplek, hele dag.

- tussenperiode ca. 4–6 weken -
Dag 3 - individuele coaching op de werkplek, circa 1 uur per persoon; bespreking Persoonlijk Waardenprofiel.

- tussenperiode ca. 6–8 weken - 
Dag 4 - individuele coaching op de werkplek, circa 1 uur per persoon.

- tussenperiode 8-10 weken - 
Dag 5 - individuele coaching op de werkplek, circa 3 kwartier per persoon.
Aan het eind van de dag een groepsafsluiting.

De kosten voor deelname aan het programma bedragen € 1.647,-- p.p. exclusief BTW en reiskosten.
Dit is op basis van een groepsgrootte van 7 deelnemers.

Maatwerk

Vul uw e-mailadres en telefoonnummer in voor meer informatie of het maken van een afspraak over de mogelijkheden voor uw team of teams binnen uw organisatie. Afhankelijk van de specifieke behoefte en de groepsgrootte maken wij graag een voorstel op maat.

Basis

Wij gebruiken cookies om het contact met ciep.com nog makkelijker en persoonlijker te maken.
Bezoekt u onze website, dan gaat u hiermee akkoord. Klik hier voor meer informatie.

Niet meer tonen.