Heb je last van werkdruk? Of heb je te veel werk, te weinig tijd, energieverlies of kom je niet meer door de toestroom van informatie heen? Wil je meer resultaatgericht, effectiever en efficiënter werken en samenwerken? Met CiEP Basis werk je, samen met collega’s, aan je werkgewoonten en je manier van plannen, organiseren en communiceren. Je leert met elkaar de uitgangspunten kennen en toepassen die bewust en effectief werken ondersteunen en je creëert overzicht, structuur, focus en doorstroming in je eigen werk. Dit levert je rust in je hoofd op, betere werkrelaties en meer vat op je resultaten.

Meer informatie

Meetbaar beter

Concrete winst: met CiEP winnen medewerkers veel meer dan alleen tijd. Toch noemen we graag als eerste de tijdswinst die CiEP oplevert.
Deze ligt meetbaar tussen de 10% en 20%, oftewel een halve tot een hele werkdag per week. 

Zichtbaar beter

 • Overzicht en transparantie in persoonlijke werksystemen
 • Doorstroming in (elektronische) informatie
 • Overdraagbaarheid van informatie en werkvoorraad
 • Structuur in e-mail, proactieve planningen en een opgeruimd humeur

Voelbaar beter

 • Minder werkdruk en stress
 • Meer plezier, voldoening en gemoedsrust
 • Regie over werk en tijdsbesteding
 • Meer balans tussen werk, thuis en jezelf
 • Meer energie en vitaliteit

Er zijn diverse factoren, waardoor je met CiEP Basis goede resultaten behaalt. Een CiEP-coachingsprogramma:

 • vindt plaats waar de mensen zijn en waar het werk is
 • gaat uit van menselijke neigingen, gedragingen
 • is praktisch, actief en resultaatgericht
 • zorgt voor verbinding tussen denken–voelen–doen
 • wordt begeleid door gespecialiseerde coaches
 • is concreet, toetsbaar en niet vrijblijvend
 • biedt mogelijkheden tot borging

Verbinding geeft kracht

Tegenover onpraktische en ineffectieve werkgewoonten stelt CiEP geen glasharde regels, maar functionele waarden die leven bij de medewerkers persoonlijk en bij de organisatie.
CiEP blijkt bijzonder geëigend om persoonlijke waarden te verbinden met organisatiewaarden.

Waardengestuurd werken is veel effectiever dan puur hiërarchisch –of regelgestuurd– werken. Persoonlijke belangen en organisatiebelangen tegelijkertijd dienen, kan dat? Absoluut, het kost minder moeite en levert meer succes op. Individueel en voor de organisatie als geheel!

Gedurende dit programma komt alles aan bod wat belangrijk is om medewerkers continu optimaal te kunnen en willen functioneren.
Denk hierbij aan:

 • aanleren van bewuste en effectieve werkgewoonten
 • (h)erkennen en transformeren van niet-functionele werkgewoonten
 • verminderen van werkdruk, ruis, energieverlies en onduidelijkheid
 • ordening en systematisch management van (elektronische) informatie
 • procesmatig inrichten en gebruiken van de werkplek en beschikbare hulpmiddelen
 • proactief managen van werkvoorraad, tijd, taken en verantwoordelijkheden
 • effectief maken en nakomen van afspraken; met uzelf en met anderen
 • aanspreekbaar zijn, toetsbaar zijn, toetsen en aanspreken
 • proactief en resultaatgericht (bij)sturen
 • vergroten van zelfkennis en zelfbewustzijn

Dit schema is optioneel uit te breiden met een traject Persoonlijk Waardenprofiel. Zie hiervoor CiEP Basis met Waardenprofiel.

Dag 1 - plenaire theoriesessie plus praktijk en coaching op de werkplek, hele dag.

- tussenperiode ca. 3–4 weken (na dag 1) -
Dag 2 - plenaire theoriesessie plus praktijk en coaching op de werkplek, hele dag.

- tussenperiode ca. 4–6 weken -
Dag 3 - individuele coaching op de werkplek, circa 1 uur per persoon.

- tussenperiode ca. 6–8 weken - 
Dag 4 - individuele coaching op de werkplek, circa 1 uur per persoon. Aan het eind van de dag een groepsafsluiting.

De prijs bedraagt € 1.249,-- p.p. excl. BTW en reiskosten bij een groepsgrootte van 7 deelnemers per groep.

Maatwerk

Vul uw e-mailadres en telefoonnummer in voor meer informatie of het maken van een afspraak over de mogelijkheden voor uw team of teams binnen uw organisatie. Afhankelijk van de specifieke behoefte en de groepsgrootte maken wij graag een voorstel op maat.

Basis

Wij gebruiken cookies om het contact met ciep.com nog makkelijker en persoonlijker te maken.
Bezoekt u onze website, dan gaat u hiermee akkoord. Klik hier voor meer informatie.

Niet meer tonen.