De Audittraining is een meerdaags programma, gericht op het trainen van uw eigen mensen om doelgericht en objectief interne CiEP-audits uit te kunnen voeren. Doel: continue verbetering door toetsing van gedrag aan eerder gemaakte afspraken. Kunst: zo te toetsen dat betrokkenen zich niet aangevallen, maar zich juist gestimuleerd voelen om te reflecteren op hun eigen inbreng en hun expertise te delen!

Meer informatie

 • in eigen beheer zorgen dat met CiEP bereikte resultaten duurzaam worden gerealiseerd
 • in staat zijn om vast te stellen of werken werkt; of afspraken effectief zijn
 • waardevolle inbreng en expertise van managers en medewerkers benutten
 • met compassie knelpunten bespreekbaar maken
 • 'vrij’ worden met toetsen en beoordeeld worden; met aanspreken en aanspreekbaar zijn
 • waarnemingsvermogen vergroten inzake intenties, verbinding, waarden en effectiviteit
 • vergroten van het vermogen tot effectief communiceren
 • verbeterpunten signaleren en rapporteren op organisatieniveau
 • betrokkenheid en onderlinge werkrelaties versterken
 • vergroting van het zelfbewustzijn van de CiEP-auditor: proactief zijn, integriteit, verantwoordelijkheid, service, zelfexpressie en compassie
 • aanleren van effectieve gesprekstechnieken: luisteren, vragen en doorvragen, contact maken, het vergroten van het eigen waarnemingsvermogen
 • effectief leren vastleggen, terugkoppelen en bespreekbaar maken van verkregen informatie en waarnemingen
 • leren kennen, begrijpen en volgen van de grondregels voor CiEP-audits en eigen maken van de CiEP Management Standard
 • onder supervisie uitvoeren van CiEP-audits binnen de eigen organisatie
 • individuele coaching tegen de achtergrond van de gestelde leerdoelen

Deze training is gericht op professionals die CiEP ervaren als waardevol. En die een bijdrage willen leveren aan de verdere ontwikkeling van kwaliteit binnen hun organisatie. Een fundament leggen onder resultaten die inspireren. Dit zowel op individueel als op afdelings- en organisatieniveau.

 • leren kennen en in de groep oefenen van de theorie
 • coaching tijdens de oefeningen op dag 1 en dag 2 plus
 • coaching on-the-job bij het uitvoeren van CiEP-audits in de eigen organisatie
 • huiswerkopdracht: zelfstandig uitvoeren en rapporteren van CiEP-audits in de eigen organisatie
 • toetsing van resultaten, werkwijze en rapportage van de zelfstandig uitgevoerde CiEP-audits en aan de hand van de bevindingen ontwikkelen van effectiviteit als CiEP-auditor.
 • dag 1-3: 3 aaneengesloten trainingsdagen van 2 dagdelen per dag
 • dag 4: na ca. 2 weken coaching on-the-job bij het uitvoeren van CiEP-audits in de eigen organisatie, in teams van twee auditoren (2½ uur per team)
 • huiswerk: zelfstandig minimaal 1 CiEP-audit per team van 2 auditoren uitvoeren en rapporteren
 • dag 5: terugkomdag van 2 dagdelen ca. 6 weken na aanvang van het programma
 • minimale groepsgrootte is 6 personen
 • het programma kan in-company worden verzorgd.

Maatwerk

Vul uw e-mailadres en telefoonnummer in voor meer informatie of het maken van een afspraak over de mogelijkheden voor uw team of teams binnen uw organisatie. Afhankelijk van de specifieke behoefte en de groepsgrootte maken wij graag een voorstel op maat.

Basis

Wij gebruiken cookies om het contact met ciep.com nog makkelijker en persoonlijker te maken.
Bezoekt u onze website, dan gaat u hiermee akkoord. Klik hier voor meer informatie.

Niet meer tonen.