Zijn medewerkers langere tijd geleden getraind in het werken met de principes en methodiek van CiEP? Om te zorgen voor meer resultaatgerichtheid, meer rolbewustzijn of het verminderen van werkdruk? En wilt u weten of het nog wordt toegepast? Dan kunt u een CiEP Audit laten uitvoeren.

 

Meer informatie

Voorafgaand aan de CiEP-audit vindt een intakegesprek plaats om vast te stellen op basis van welke criteria de audit kan worden voorbereid en uitgevoerd. De rapportage wordt met u nabesproken en indien gewenst adviseert de CiEP-consultant u bij het realiseren van eventuele verbeter- en ontwikkelpunten.

Bij een CiEP Audit wordt een onafhankelijk onderzoek gedaan binnen het betreffende organisatieonderdeel of de organisatie. De audit bestaat uit een interview met de eindverantwoordelijke, met verantwoordelijke managers en met een representatief aantal medewerkers. Om vast te stellen in hoeverre intenties overeenkomen met de werkelijkheid dan wel wat medewerkers zeggen dat er nodig is om dat te bewerkstelligen. Hoe zorgen de medewerkers voor het onderhouden van wat bereikt is? In hoeverre er nog draagvlak is bij zowel medewerkers als managers? En of op organisatieniveau duidelijk is wat de richting is en wat de afspraken zijn.

Na de audit ontvangt de eindverantwoordelijke een rapportage, waarin opgenomen is wat er werkt en ook welke verbeterpunten en ontwikkelpunten er zijn die de effectiviteit van de (zelf)sturing kunnen optimaliseren.

Maatwerk

Vul uw e-mailadres en telefoonnummer in voor meer informatie of het maken van een afspraak over de mogelijkheden voor uw team of teams binnen uw organisatie. Afhankelijk van de specifieke behoefte en de groepsgrootte maken wij graag een voorstel op maat.

Basis

Wij gebruiken cookies om het contact met ciep.com nog makkelijker en persoonlijker te maken.
Bezoekt u onze website, dan gaat u hiermee akkoord. Klik hier voor meer informatie.

Niet meer tonen.