Afstemmen van waarden

Effectief leiderschap vraagt om afstemming van eigen waarden, professionele waarden en organisatiewaarden. Met het realiseren van organisatiewaarden, vervult een leider zowel zijn of haar persoonlijke als professionele waarden. Gevolg: hij ervaart meer plezier, voldoening en betrokkenheid. De fase waarin de leider daardoor als bezielend wordt ervaren, komt daarmee in zicht.


Zeggen wat er te zeggen is

Dat is ook voor leiders soms spannend, maar wél enorm bevorderlijk voor werkrelaties en productiviteit. Door een punt bespreekbaar te maken ook al voelt het kwetsbaar en te spreken vanuit intentie, kan de ander er wat mee. Dit houdt werkrelaties zuiver en men kan werken vanuit partnerschap. Hierbij helpt het om vragen te stellen om ruis in de communicatie te verminderen. De kunst is om bij het benoemen van zaken scherp op de inhoud te zijn, maar zorgzaam voor de relatie.


Coachbaar & aanspreekbaar

“Doe ik het zo goed?” Als leiders zo’n vraag stellen, vergt moed maar levert óók veel op. Leiders die zich aanspreekbaar opstellen, om hulp durven te vragen of excuses aanbieden als ze merken dat hun gedrag negatieve emoties oproept, geven het goede voorbeeld. Én ze verwerven geloofwaardigheid bij degenen die ze aansturen. Deze leren dat “iets niet goed doen” geen taboe-onderwerp is, maar een omstandigheid die zonder oordeel besproken kan worden. Bij een waardengedreven leider is aangesproken niet aangevallen.


Balans tussen mens- en taakgericht

Effectieve leiders hebben het vermogen om een gezonde balans te houden tussen mens- en taakgerichtheid. Zij houden steeds in het oog wat er meetbaar bereikt dient te worden, maar zijn op dagelijkse basis gericht op het continu verbeteren van omstandigheden voor hun mensen om gewenste resultaten te willen en te kunnen bereiken. Zij zorgen ervoor dat de minimale criteria voor succes duidelijk zijn, zijn voldoende beschikbaar voor het bieden van support, demonstreren voorbeeldgedrag, tonen waardering voor wat er bereikt wordt, maar laten ook mensen niet wegkomen met non-kwaliteit of gebrekkig resultaat.


Congruentie

Wie inspirerende woorden wijdt aan gezamenlijke waarden, bereikt het meest door deze te onderstrepen met overeenkomstige daden. Daar wordt altijd aan gewerkt. Maar het zal af en toe gebeuren dat medewerkers toch een negatief verschil ervaren tussen de woorden en de daden. Waardengedreven leiders aarzelen niet om zo’n incongruentie in alle openheid te benoemen en te herstellen.


Wij gebruiken cookies om het contact met ciep.com nog makkelijker en persoonlijker te maken.
Bezoekt u onze website, dan gaat u hiermee akkoord. Klik hier voor meer informatie.

Niet meer tonen.