DELEN = VERMENIGVULDIGEN

En dan bedoelen we niet die zak drop om je door de middagdip heen te trekken. Delen betekent tijd maken om te communiceren. Over je visie, over je projecten, over problemen waar je tegenaan loopt, over je vakgebied, over voortgang, over nieuwe ontwikkelingen, over de training die je laatst gevolgd hebt. Kijk, er moet natuurlijk ook tijd overblijven om te werken. Maar een stuk minder dan je denkt, als anderen hun kennis en ervaring ook met jou gaan delen. Vele handen maken licht werk.


DELEN = KWADRATEREN

De echte winst zit hem in delen voorbij de zakelijkheden. Delen is ook kwetsbaar durven zijn. Het is verfrissend om te vertellen waar het vandaan komt: de hoge eisen die je stelt, het vluchtgedrag dat je vertoont, je neiging om verantwoordelijkheden van anderen op je eigen nek te laden. Het lucht op, verzacht je gemoed en het werkt ontspannend en versoepelend voor je werkrelaties.


WERK AAN JE PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT

Vertrouwen ligt aan de basis van effectief teamwerk en vertrouwen begint met betrouwbaarheid. Zorg dat je realistische toezeggingen doet, dat je je afspraken nakomt, dat je je doelstellingen haalt en waar nodig een extra mijl loopt. Wees een goede collega, a joy to work with. Vergeet niet dat werk ook een sociale kant heeft. Lunch samen met je collega’s en neem deel aan activiteiten. Leen oog en oor als daarom gevraagd wordt. En bewaak temidden van dit alles je balans.


BE THE CHANGE YOU WANT TO SEE

“Ik ben de enige die hier hard zit te werken”, “Ze zitten daar toch in een ivoren toren”, “Ik ben het totaal niet eens met die beslissing”… Uitspraken als deze helpen de zaak niet vooruit. Wil je echt een verandering? Straal je positieve boodschap uit! “Ik neem ook een korte break, dan kunnen we er zo weer fris tegenaan,” klinkt niet alsof de andere een fout maakt. Met “Mag ik een kwartiertje van je tijd om bij te praten?” neem je het initiatief om contact te leggen. En “Ik wil graag inbrengen wat voor mij belangrijk is, ook als dat niets aan de beslissing verandert” laat iedereen in zijn waarde en jou in je kracht.


METEN = WETEN = WELKOM HETEN

Heb je alles gedaan wat binnen je individuele invloedssfeer valt? Blijft er desondanks iets ongrijpbaars spelen, waardoor de samenwerking niet zo soepel verloopt als zou kunnen en het verwachte succes uitblijft? Dan kun je voorstellen een objectief meetinstrument* in te zetten om te weten te komen waar het aan schort. Is er voldoende vertrouwen, open communicatie, commitment? Zijn de focus en verantwoordelijkheden helder? Duidelijke uitkomsten houden de emotie buiten het gesprek en zorgen voor draagvlak voor veranderingen die noodzakelijk zijn.


Wij gebruiken cookies om het contact met ciep.com nog makkelijker en persoonlijker te maken.
Bezoekt u onze website, dan gaat u hiermee akkoord. Klik hier voor meer informatie.

Niet meer tonen.