1. Stel vragen

Als je het gesprek ingaat met de instelling: “ik wil begrijpen wat er straks allemaal wordt gezegd”, schiet je minder snel in de verdediging. Open vragen zorgen voor een open sfeer. “Waarom vind je dat mijn prestaties op een bepaald punt beter kunnen?”, nodigt uit om toe te lichten wat er anders of beter kan. Maak afspraken over wat je gaat doen om er op het volgende ijkpunt anders voor te staan.

2. Maak heldere en haalbare resultaatafspraken

Rond beoordelingsgesprekken hangt vaak een sfeer van vaagheid. De beoordeling lijkt niet helemaal los te staan van de verstandhouding die je met je leidinggevende hebt. Maak daarom duidelijke resultaatafspraken. Bespreek wat haalbaar is binnen jouw resultaatgebieden. Praten over resultaten wordt daardoor niet alleen minder vaag, maar ook minder persoonlijk en – als je de afspraken ook gezamenlijk maakt – gelijkwaardiger.

3. Maak je voortgang zichtbaar

In een jaar gebeurt veel. Externe omstandigheden veranderen, er komen prioriteiten bij, doelstellingen wijzigen. Ook je gezondheid of zaken in de privésfeer kunnen van invloed zijn op je werkprestaties. Bepaal elke week of maand of je op koers ligt of niet en maak dit bespreekbaar met degene die het betreft. Dan zijn er voor niemand verrassingen aan het einde van het jaar. Probeer af te stemmen over wat je wél en niet doet, of later. Zijn gemaakte afspraken in het geding? Stuur dan bij of maak samen met je leidinggevende een nieuwe afweging.
 

4. Vraag om feedback

Praat regelmatig, bijvoorbeeld elke maand, even kort met je leidinggevende over hoe het gaat op het werk. Niet alleen als er specifieke verbeterpunten zijn afgesproken, maar ook als je zelf even wilt sparren over keuzes die je hebt gemaakt of hoe je bent omgegaan met een bepaalde situatie. Door samen in gesprek te zijn over wat wenselijk en raadzaam is, zorg je voor betrokkenheid en neem je verantwoordelijkheid voor jouw aandeel.

5. Vier je successen!

Zorg ervoor dat je succes niet onopgemerkt blijft als je een afgesproken resultaat hebt gehaald of overtroffen. Houd een trackrecord bij van kleinere succesjes. Hiermee zorg je gaandeweg het jaar voor porties vitamine V (voldoening) en toon je in je beoordelingsgesprek aan waar jij je energie in hebt gestoken en wat dat heeft opgeleverd.

“Zorg zelf voor de ballonnen en de slingers, als het tijd is voor een feestje!”

Wij gebruiken cookies om het contact met ciep.com nog makkelijker en persoonlijker te maken.
Bezoekt u onze website, dan gaat u hiermee akkoord. Klik hier voor meer informatie.

Niet meer tonen.