Hoe werkten mensen in 1992 zonder e-mail, SMS of e-mail op hun mobiele telefoon? Zonder de informatie vanuit websites of alle andere online-mogelijkheden? Je moet er even voor gaan zitten om het je voor te stellen. Maar een feit is dát ze werkten. De ene mens was blij met de moderne techniek: “Bellen is geen probleem. Ik heb zo’n kleine GSM, die heb ik altijd bij me.” De ander kon maar niet wennen aan wat de techniek mogelijk maakte: “Druk? Praat me er niet van, we krijgen wel 9 faxen per week!” Stress bestond ook toen. Hetgeen Gery Groen kan bevestigen. Met flink hard werken was zij ervaringsdeskundige geworden in het hebben van een burn-out.

Trainingen in effectief werken
Ze besloot haar persoonlijke ervaringen in combinatie met haar expertise op het gebied van kwaliteitsmanagement en leiderschap te gebruiken bij het opzetten en verzorgen van trainingen in effectief werken. Effectief niet alleen in de zin dat het werk efficiënt gedaan wordt, maar vooral ook dat de werker een gezonde balans aanhoudt in de verhouding werk-privé-zelf. Die combinatie van begrippen klinkt nu heel bekend. In 1992 moest men er nog aan wennen. “Toen onderkenden we het belang nog niet, maar nu weten we hoe relevant het is”, zegt Gery Groen. “Vandaag de dag onderschrijft iedereen het belang van die balans, maar we weten ook dat het aantal mensen met burn-out over de jaren juist is toegenomen.”

Nieuw: coaching op de werkplek
Vanaf het begin heeft zij aan de trainingen een dimensie toegevoegd, die een groot verschil ging maken: begeleiding en coaching op de individuele werkplek. In een tijd waarin veel mensen bij het begrip coach vooral dachten aan Guus Hiddink, gold dit als een innoverende stap. Een coach op de eigen werkplek maakt het onder meer makkelijker om een realiteit te zien, die mensen vaak onbewust willen ontwijken. Een coach heeft al praktisch kijkend snel in de gaten welke onwenselijke werkgewoonten iemand hinderen. En een coach begint dan niet over wat iemand allemaal fout doet, maar over hoe iemand het eigenlijk liever wil hebben. Geen goed/fout-verhaal, maar de vraag: werkt het of werkt het niet?

Missie geslaagd?
Al met al heeft CiEP duizenden en duizenden mensen in een kantooromgeving laten zien, dat ze een keuze hebben tussen automatische werkgewoonten en bewust gekozen werkgewoonten. Oftewel bezig zijn op de automatische piloot en de resultaten daarvan op de koop toe nemen, dan wel gericht werken aan resultaten die blij maken. Velen is het persoonlijk gelukt om gesteund door CiEP de regie te verwerven over hun inzet op het werk en privé. Is CiEP hiermee in haar missie geslaagd? Gery Groen: “Voor een heel groot deel wel. We hebben voor heel veel mensen verschil gemaakt. Tegelijkertijd hebben we nog de uitdaging om CiEP als een op waardengedreven sturingsmethodiek van invloed te laten zijn op de cultuur van organisaties.”

Cultuurmanagement
CiEP is er op gemaakt om ook organisatiebreed zichtbaar te maken welk gedrag er is, waar dat in resulteert en in welke mate dat bijdraagt aan de doelen van de organisatie. De bereidheid binnen organisaties om niet alleen individuele werkgewoonten onderwerp van gesprek te laten zijn, maar ook collectieve werkgewoonten ter discussie te stellen, blijft achter bij de noodzaak om het werkelijk te doen. Het is niet moeilijk om te bedenken dat organisaties die zichzelf structureel een spiegel voorhouden, betere werkgevers zijn én bovengemiddelde resultaten behalen.

“Mijn droom is, dat in elke organisatie de functie van cultuurmanagement belegd gaat worden op directieniveau. Dat er in de sturing van de organisatie evenveel belang wordt toegekend aan zichtbaar en voelbaar resultaat als aan meetbaar resultaat. En dat CiEP op directie- en managementniveau omarmd wordt als drager voor een op waarden gebaseerde cultuur waar mensen blij van worden en organisaties bij gedijen.”

Meer lezen over alle trainingen van CiEP? Klik hier voor het overzicht.

Heeft u vragen? Stel ze hier.

Wij gebruiken cookies om het contact met ciep.com nog makkelijker en persoonlijker te maken.
Bezoekt u onze website, dan gaat u hiermee akkoord. Klik hier voor meer informatie.

Niet meer tonen.