Gemotiveerd en vitaal met ESF

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stimuleert duurzame inzetbaarheid. Via het Europees Subsidie Fonds kunnen Onderwijs & Ontwikkelingsfondsen, samenwerkingsverbanden van sociale partners en gemeenten subsidie krijgen voor projecten die bijdragen aan de motivatie en vitaliteit van medewerkers. Ook ondernemingsraden worden als werknemersorganisatie gezien en kunnen dus als aanvrager optreden!

Het uitwerken van een plan van aanpak voor het implementeren van CiEP als cultuurdrager, sturingsfilosofie of werkmethodiek om randvoorwaarden voor duurzame inzetbaarheid te scheppen of te verbeteren, kan een subsidiabele maatregel zijn. Dit geldt zowel voor individuen, teams als voor de organisatie als geheel. Het doel kan zijn om:

  • De autonomie en zelfsturing van medewerkers te bevorderen, met als effect meer werkplezier, meer betrokkenheid en motivatie om samen te werken en bij  te dragen aan de hogere doelen van de organisatie.
  • Medewerkers te leren omgaan met werkdruk en het hanteerbaar maken van ervaren werkstress.
  • De cultuur op de werkvloer te optimaliseren, door met behulp van CiEP als cultuurdrager te zorgen voor prettigere arbeidsrelaties, meer wederzijds respect en het bevorderen van positief leiderschap.

De aanvraagperiode loopt van 25 september 2017, 09.00 uur, tot en met 13 oktober 17.00 uur.
Op deze pagina vindt u de belangrijkste vragen en antwoorden over het aanvragen van de subsidie.

Graag ondersteunen wij u bij het uitwerken van uw intenties, hetgeen eveneens een subsidiabele activiteit is.


Wij gebruiken cookies om het contact met ciep.com nog makkelijker en persoonlijker te maken.
Bezoekt u onze website, dan gaat u hiermee akkoord. Klik hier voor meer informatie.

Niet meer tonen.