AFGEL-Y-D: jongeren en tijdverlies op het werk

CiEP Training en Coaching voerde in samenwerking met Universiteit Leiden een onderzoek uit omtrent werkgewoontes en coachingsvoorkeuren van jongeren. Studenten en werkenden van de leeftijdscategorie 21-36 jaar, ook wel ‘Generatie Y’ genoemd, participeerden in dit onderzoek. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat coaching/training voor deze leeftijdsgroep zeer relevant en waardevol is.

Onderzoek

Deze groep jongeren blijkt voornamelijk last te hebben van afleiding, een tekort aan tijd, werkdruk en het niet-houden aan de planning. Dit soort problemen hebben vooral te maken met een gebrek aan focus op de eigen werkzaamheden. Niet alleen het eigen onderzoek van CiEP maar ook een onderzoek uit Engeland toonden aan dat jongeren regelmatig last hebben van snel afgeleid zijn.

43 vs 28

Er kwam naar voren dat medewerkers in de leeftijdsgroep van 18-25 jaar relatief veel tijd besteden aan niet werkgerelateerde bezigheden zoals roken, social media en kletsen met collega’s. Telt men alle uren bij elkaar op, dan verspilt een jongere gemiddeld zo’n 43 dagen per jaar aan niet-werk gerelateerde bezigheden. Voor de gehele populatie medewerkers (18-65 jaar) bedraagt dit gemiddelde 28 verspilde dagen per jaar.

Voor een link naar de uitgebreidere infographic van dit onderzoek klik hier.     

Structuur

Jongeren ervaren dus veel stoorzenders op het werk. Meer nog dan voorgaande generaties heeft Generatie Y op de werkvloer een structuur nodig, die helpt de focus op het werk gericht te houden. Er is veel voor te zeggen om de coaching/training, niet te beperken tot het aspect focus. Immers, jongere werknemers blijken ook stress en energieverlies te ondervinden. Er zijn trainingen die een geïntegreerd antwoord hebben op deze problemen.

Persoonlijke groei

Het goede nieuws is dat jongeren de problemen niet ontkennen en open staan voor het volgen van coaching/training. De deelnemers aan het onderzoek van CiEP gaven aan een voorkeur te hebben voor face-to-face coaching/training door een professionele coach. Het liefst training gericht op persoonlijke groei. En wat betreft het trainingsritme: herhaaldelijk, onder normale werktijden, 1 tot 2 uur per sessie. ­Hier kunt u zich een oordeel vormen over de mate waarin CiEP Basis in deze behoefte van de komende generatie werkers kan voorzien.


Wij gebruiken cookies om het contact met ciep.com nog makkelijker en persoonlijker te maken.
Bezoekt u onze website, dan gaat u hiermee akkoord. Klik hier voor meer informatie.

Niet meer tonen.