Uit de kijker, uit de race?

Door: Gery Groen, oprichter Impulsus/CiEP

Mensen die Het Nieuwe Werken wantrouwen, gebruiken nog wel eens dit argument: het is slecht voor je promotiekansen. Uit de kijker, uit de race. Voorstanders wuiven deze angst weg. De manager kan toch gewoon zien wie welke output levert. Dat kan. Maar ziet de manager dat ook?

Daniel Cable van de London Business School heeft het onderzocht. Zijn conclusies stemmen zorgelijk. Cable organiseerde onder meer dit psychologische experiment. Een groep managers moest in een aantal scenario’s beoordelen, welke werknemers het ijverigst en het betrouwbaarst waren. Zonder dat zij het doorhadden, lieten ze de keuze vallen op mensen die op kantoor werkten en niet thuis. De kwaliteit van het geleverde werk legde geen gewicht in de schaal.

Gestraft wegens volgzaamheid

Gezien zijn is kennelijk een voorwaarde om gewaardeerd te zijn. Sommige leidinggevenden kijken en denken automatisch: “Van den Berg zit vaak aan zijn bureau als ik naar huis ga. Goeie vent.” Als koekeloeren op Facebook en het uitzoeken van vakantiebestemmingen onder werken valt, dan wel ja... Met Het Nieuwe Werken voeren organisaties een actief beleid om werknemers minder naar het kantoor te laten komen. Cable heeft een aantal van deze bedrijven, IT-ondernemingen, in Californië onder de loep genomen. Is uit het zicht zijn schadelijk voor de waardering? Ja, werknemers die gehoor gaven aan de oproep om regelmatig thuis te werken, werden per saldo gestraft voor hun volgzaamheid. Niet bewust, maar toch.

‘Weekend verlengen’

Wél bewust is de gewoonte om de leidinggevenden te bestoken met mailtjes en SMS-jes. Een regen van voortgangsrapportages en mededelingen, die deze boodschap duidelijk moeten overbrengen: “Ik ben aan het werk. Ik zit niet op de bank naar soaps te kijken.” In de studie van David Cable gaf 20% van de ondervraagden toe, dat zij expres buiten kantooruren mailtjes sturen die getuigen van werkzame betrokkenheid. Als 20% het toegeeft, dan zullen het er in werkelijkheid nog veel meer zijn. Voor deze mensen leverde het onderzoek nog een nuttige tip op. Als je graag ijverig wilt overkomen, werk dan niet thuis op vrijdag of maandag. Dat wordt onbewust geconcipieerd als het verlengen van je weekend.

Moeders objectief beoordelen

Beoordeeld worden op aanwezigheid is het meest schadelijk voor de promotiekansen van werkende moeders. Zij benutten de mogelijkheden van de techniek om er zowel te zijn voor de kinderen die uit school komen, als voor de taken vanuit hun werk en zijn daardoor op het werk niet zo zichtbaar als degenen die er altijd zijn. Mensen die dubbel nuttig zijn voor de maatschappij, verdienen een evaluatie van hun arbeidsbijdrage die objectief is. Hun inbreng moet niet verdoezeld worden door een indruk van ‘er altijd zijn’. Wil Het Nieuwe Werken ten volle brengen wat iedereen ervan hoopt, dan verdient dit aspect serieuze aandacht.

Wij gebruiken cookies om het contact met ciep.com nog makkelijker en persoonlijker te maken.
Bezoekt u onze website, dan gaat u hiermee akkoord. Klik hier voor meer informatie.

Niet meer tonen.