Structuur bevrijdt

Door: Gery Groen, oprichter Impulsus/CiEP IT’er van de toekomst heeft geen behoefte aan Het Nieuwe Werken.” Dat werd dit voorjaar gemeld op managers online. En de IT’er van de toekomst wordt ook liever “gestuurd, dan dat hij vrij is”. Dat zou ook al een teken zijn dat HNW niet iets is voor IT’ers. Er is een onderzoek gehouden onder IT-studenten. De uitkomst was grosso modo dat zij helemaal niet zo zaten te wachten op HNW: “41 procent wil zelfs een vaste plek op kantoor.” En om het nog verder te verduidelijken: “Slechts 16 procent werkt het liefst thuis of in een openbare ruimte.” Wat betekenen deze resultaten voor de toekomst van HNW onder IT’ers? Vaste plek is het echte werk? Vaste-werkplek Om het eerlijk te zeggen: ik heb geen idee. Want dit onderzoek geeft uitsluitend weer wat studenten denken dat ze willen, wanneer ze geen student meer zijn. Natuurlijk wil iedereen die zijn carrière serieus neemt allereerst eens een paar jaar verkeren onder mensen die al langer in het vak zitten. Die collega’s met kennis vind je eerder op het werk dan thuis of in een openbare ruimte. Zo’n vaste plek op kantoor is daarbij ook een aspiratie-symbool. Ik heb een vaste plek, het echte werk is begonnen. Meerderheid wil wel vrijheid Als die vaste plek er straks is, kan het zijn dat de student van nu er al snel minder aan gaat hechten. Volgens het onderzoek “verkiest de IT-professional van de toekomst sturing boven vrijheid”. Als je verder leest, kom je tot andere conclusies en blijkt dat 10 procent het liefst gestuurd wil worden, dat 32 procent wil worden vrijgelaten bij het uitvoeren van een taak en dat 58 procent wenst te worden ondersteund. Ondersteuning kan ik niet zien als een vorm van vrijheidsbeknotting. Per saldo (32 +58) lijkt het mij daarom onjuist te stellen dat de IT’er van de toekomst weinig op heeft met vrijheid in zijn werk. En sluit ik de voorkeur voor een flexibele werkplek allesbehalve uit. Verantwoordelijkheden inrichten Ik heb de indruk dat de kopregels over IT’ers en HNW alleen maar gemaakt zijn om de aandacht te trekken. Nou, dat is gelukt. thuis-werkplekMaar op deze manier berichten over HNW draagt niet bij aan een inhoudelijk discours over het onderwerp. Het Nieuwe Werken gaat primair om het inrichten van je verantwoordelijkheden ten opzichte van je werk en jezelf. Het is geen zwart-witverhaal over wel of niet een vaste werkplek of een tegenstelling vrijheid–sturing. Dat 58% van de aankomende IT’ers opteert voor ondersteuning in het werk, zie ik als een gunstig teken. Zij hebben door dat structuur bevrijdt.

Wij gebruiken cookies om het contact met ciep.com nog makkelijker en persoonlijker te maken.
Bezoekt u onze website, dan gaat u hiermee akkoord. Klik hier voor meer informatie.

Niet meer tonen.