NEE is een heel positief woord

Onlangs kreeg ze het advies om wat vaker nee te zeggen tegen onverwachte opdrachten die veel ander werk doorkruisen. Kort daarna komt er zo’n opdracht. Ze zegt dat het niet uitkomt en wat gebeurt er dan? Aarde stopt met draaien? Bedrijf failliet? Baas boos? Nee, baas blij!

Hoe is het mogelijk? Dat de baas blij is, terwijl je toch nee hebt gezegd. Heleen moet daar even aan wennen. Eerder had ik met haar vastgesteld, dat zij heel erg hecht aan een harmonische verstandhouding. Mensen die een goede verstandhouding erg belangrijk vinden, aarzelen vaak om iets te zeggen wat iemand liever niet hoort. Zo veronderstelde Heleen, dat haar afdelingshoofd liever niet hoorde, dat ze eigenlijk geen tijd had voor een tussendoorklus. In dit geval meegaan naar een vergadering en daar notulen maken voor het afdelingshoofd.

Even goede vrienden

Heleen kreeg dus dat notuleerverzoek, keek naar wat ze allemaal nog meer te doen had en dacht aan wat ik had geadviseerd. Toen zei ze wat er gezegd moest worden: Sorry, het komt niet uit. Dat is een moedige stap. Toch, als hij eenmaal gezet is, blijft het nog knagen. Vond de ontvanger van het nee-antwoord het niet vervelend? Dat bleek dus niet zo te zijn. Het afdelingshoofd vond het achteraf wel prettig zelf te hebben genotuleerd. Ze waren “nog even goede vrienden.” Dit nee zeggen vond Heleen een waardevolle ervaring. De verstandhouding had er niet onder geleden.

10 x JA= NEE

Die gedachte moet Heleen zien vast te houden. Dat de verstandhouding er niet onder lijdt, als je eerlijk bent over je prioriteiten en taken. Maar hoe zit het dan als iemand achteraf liever wel geholpen had willen zijn? Dan kan hij of zij het toch jammer vinden geen hulp te hebben gekregen? Zeker, dat kan. Maar bij die teleurstelling is een kanttekening te maken. Dat wat we voor het gemak aanduiden met NEE zeggen, is in wezen JA zeggen. Namelijk ja tegen de taken die al in de planning stonden en waarvoor een deadline geldt. Het kan zijn, dat de plotselinge tussendoorklus belangrijker is en dat er deadlines moeten verschuiven. Dat is dan een afweging van belangen. Maar met wel of niet aardig zijn, heeft het niets te maken.

Wees open

Ook de vriendelijkste mensen ter wereld hebben het volste recht om hun werk serieus te nemen. Inclusief planning, prioriteiten en deadlines. Tja, dan nog kan het schuren, dat die ander niet zo blij is met je antwoord. Had je dan niet tóch voor de goede verstandhouding beter…? Nee, beter van niet. Wanneer een verstandhouding het moet hebben van het niet-teleurstellen inzake een ongefundeerde verwachting, dan is de verhouding hoe dan ook niet zo gezond als hij lijkt. Als je hecht aan harmonie vertel je gewoon, dat je al JA hebt gezegd tegen diverse dingen. Het kan ook geen kwaad die dingen bij naam te noemen. Zeer grote kans dat je er dan samen uitkomt. Mét behoud van de door jou beoogde resultaten én die goede verstandhouding.


Wij gebruiken cookies om het contact met ciep.com nog makkelijker en persoonlijker te maken.
Bezoekt u onze website, dan gaat u hiermee akkoord. Klik hier voor meer informatie.

Niet meer tonen.