Meer baas, meer echtgenoot, meer vader

Eigenlijk was er maar één die helemaal geen klachten had over Jeroen: Jonas, zijn hond. Deze was altijd blij met zijn baas. En Jeroen was ook blij met hem. Jonas mocht dan ook vaak mee naar kantoor. Ook in de avonduren. Ongestoord de werkachterstand aanpakken, terwijl kameraad Jonas tevreden op zijn deken lag. Kon het beter?

Werken tot laat
Ja, het kon beter. Dat wist Jeroen ook. In het gezin waren ze niet zo gelukkig met zijn kantooravonden, die regelmatig konden duren tot een uur of elf. En op kantoor zagen ze liever, dat de oorzaak achter de werkachterstanden werd weggenomen. Er werd naar hem gekeken. Hij moest iets gaan doen, dat begreep hij ook wel. Want hij was niet alleen de baas van Jonas maar ook van het bedrijf waar hij werkte. Dus toen Jeroen op dezelfde beurs stond als ik, was hij al snel geïnteresseerd in wat CiEP kan bieden.

Planning? Proactiviteit?
Jeroen koos voor e-CiEP modules aangevuld met vier coachingssessies op de werkplek. Ook in dit geval was het bezoek ter plaatse zeer verhelderend. Het bureau van Jeroen straalde uit, dat werk “zich nou eenmaal opstapelt.” Maar alleen al zo’n rommelige aanblik maakt het voor een werkgever moeilijk om werknemers te wijzen op het belang van planmatig werken. Of hen te interesseren voor proactiviteit richting de klanten. Bij Jeroens bedrijf bepaalden klanten de agenda wat betreft de deadlines. Maar ze lieten Jeroen en zijn mensen wel geheel vrij in de timing van de facturen. Die werden –omdat al het andere altijd eerst moest– veel later verstuurd dan verstandig is.

Altijd goed: tijdwinst
De eerste stap was het praktisch creëren van tijdwinst. Dat kan door allerlei dubbelwerkfactoren te neutraliseren in het gebruik van de diverse softwaresystemen. Ook helpt het enorm om voortaan de nieuwe e-mail in een keer af te handelen in plaats van steeds opnieuw te lezen maar er toch niets mee te doen. Wie direct ervaart dat hij meer tijd over heeft, krijgt bevestigd hoezeer zijn effectiviteit kan wijzigen door verandering van werkgewoonten. Daarbij schept tijdwinst ruimte voor strategische vragen die behandeling verdienen. Tot nu toe was Jeroen erg bezig met de vraag wat klanten, werknemers en het thuisfront van hem verwachtten. En niet zo met de vraag wat hij verwachtte van hen, met name van de werknemers.

Je plaats innemen
Meer aandacht voor de eigen verwachtingen zou hoe dan ook terecht zijn. Jeroen is iemand die zijn vak inhoudelijk goed verstaat, die hard wil werken en aangenaam in de omgang is. Hoe zou het uitpakken als hij eens meer zijn plaats als directeur innam en duidelijk was over zijn verwachtingen? In de navolgende sessies op de fysieke en digitale werkplek was duidelijk te zien, dat er overzicht was gecreëerd. Dit had allerlei voordelen met zich meegebracht: een echte planning, snellere facturering, grip op de werkhoeveelheid, prioriteitstelling én de structuur om tijdig datgene te doen wat Jeroen voordien nogal lastig vond: delegeren. Ging dat nu beter? Absoluut. En Jeroens keuze om meer baas te zijn werkte door tot buiten het bedrijf; hij is nu ook meer echtgenoot en meer vader.


Wij gebruiken cookies om het contact met ciep.com nog makkelijker en persoonlijker te maken.
Bezoekt u onze website, dan gaat u hiermee akkoord. Klik hier voor meer informatie.

Niet meer tonen.