Lessons listened

Donderdag 7 april was een bijzondere dag. In de Stadsgehoorzaal in Leiden verzamelden zich meer dan 250 mensen voor de CiEP Sounds of Working. Ons nieuwe concept en inspiratie-evenement met muziek als klinkende metafoor voor samenwerking.

Voor mij niet voor het eerst (lucky me!), dus ik gaf mezelf een bijzondere luisteropdracht mee. Immers, waar je voor luistert, bepaalt wat je hoort en dus ook hoe je iets ervaart of beleeft. Wat zou de middag mij leren over “(on)voorwaardelijkheid” en wat over “balans”?

Al voor er begonnen werd, was daar de eerste les. Zoveel mensen die naar Leiden zijn gekomen, vanuit Groningen, vanuit het oosten en zuiden van het land en vanuit België. Allen hebben gekozen voor een middag ontwikkeling, netwerken, inspiratie. Zelfs als het bij elkaar een hele dag ‘kost’. Onvoorwaardelijke keuze voor balans dus, want natuurlijk zijn er de waan van de dag, de dringende deadlines en brandjes die geblust moeten worden. Vraag jezelf eens af hoe je ervaring is als je die altijd voorrang zou geven..

Naar binnen gestroomd zocht iedereen een plekje in de zaal. Alles door elkaar, mannen en vrouwen in alle maten en toonsoorten. Dirigent Hans Veldhuizen gaf geen ruimte voor bedenkingen of twijfels: U kunt zingen! was zijn duidelijke boodschap. Als je iets doet, ga er dan voor! Neem deel! Geef wat je in je hebt! Resultaten ontstaan door iets te doen, niet door het te beschouwen of het te beoordelen.

“Willen alle leiders gaan staan?” Niet iedereen sprong direct op. “Gaat mijn buurvrouw ook wel staan?” “Wat gaat er van me gevraagd worden?” “Kan ik dit wel en wil ik dit wel?” Het voorbehoud was bijna hoorbaar. Eenmaal gekozen, werd er gezongen. Eerst besmuikt, even later “ach, wat maakt het ook uit” vol. Prachtig werd het met de ondersteuning van de volgers. Om leiding te némen zul je je moeten laten zien en horen. Door leiding te géven, breng je je volgers en daarmee je team tot grotere hoogte.

Eenmaal op toon, werden we gevraagd soort bij soort te gaan staan. Bassen bij bassen, een vak sopranen, alten, tenoren. De aantallen mooi met elkaar in evenwicht, mannen en vrouwen gelijk verdeeld. Nu kreeg elke stem zijn eigen partij, en ging er geoefend worden. Doen wat er gevraagd werd, naar beste kunnen. Voller, puntiger, zuiverder, eenstemmiger, zachter. Steeds maar weer opnieuw, voor het gewenste eindresultaat. Hoe meer geoefend werd, hoe beter het klonk en hoe beter de energie. Niemand vond het “nu wel best”. Doen is willen!

Groot waren de verwarring en de hilariteit bij de volgende opdracht. En ook het inzicht. Je eigen lied zingen, temidden van anderen die ook voor zichzelf kiezen. Hoe moeilijk is het dan om bij de wijs te blijven, hoe verleidelijk om mee te bewegen met wat de ‘massa’ dicteert. Wie eerder zuiver zong, betrapte zich op valse noten. Wie zich zeker voelde, werd aan het twijfelen gebracht. Wat hoorbaar werd: als ieder voor het eigen belang gaat, dan geeft dat een onsamenhangend en ondermaats resultaat.

Wat staat daar tegenover? De kracht van samen, die loskomt als er duidelijkheid is over de gewenste resultaten, de aanpak, ieders rol, verantwoordelijkheden en taakverdeling, werkafspraken etc. én als alle betrokkenen er bewust voor kiezen hun houding, gedrag en communicatie hiermee op lijn te brengen.

Zelf meemaken of beschikbaar maken voor uw eigen organisatie? Vraag uw CiEP-coach u uit te nodigen voor de volgende CiEP Sounds of Working of mail naar managementassistent@ciep.com met uw specifieke vraag. 


Wij gebruiken cookies om het contact met ciep.com nog makkelijker en persoonlijker te maken.
Bezoekt u onze website, dan gaat u hiermee akkoord. Klik hier voor meer informatie.

Niet meer tonen.