CiEP voor Teams

In een complexe buitenwereld is een goed en sterk functionerend team van cruciaal belang voor organisaties. Maar wat is dat, een goed functionerend team? Accepteren we middelmatigheid of willen we een team dat topprestaties levert? Veel van onze opdrachtgevers beseffen dat het gaat om het laatste.

Als ik leidinggevenden vraag hoe ze sturen op een team dat topprestaties levert, krijg ik veelal hetzelfde antwoord: “als ik maar zorg voor het stellen van de juiste doelen, concreet en realistisch geformuleerd en mijn medewerkers snappen wat er moet gebeuren, dan komt het onder mijn leiding wel voor elkaar…” Vaak lijkt dat inderdaad waar. Maar als een team duurzaam topprestaties moet leveren, is er meer nodig dan heldere jaarafspraken en het schetsen van een duidelijke lijn.

Met CiEP voor Teams - waarin het gedachtegoed van Patrick Lencioni geïntegreerd is in de CiEP-filosofie - wordt er gewerkt aan de verschillende disfuncties die een team kan hebben. Ik start dus met de aanname dat er in ieder team wel één of meer disfuncties aanwezig zijn. Het onderzoek dat we met de teamleden doen, bevestigt dit in bijna alle gevallen. Voorbeelden van disfuncties zijn een gebrek aan vertrouwen, het in stand houden van de kunstmatige harmonie of het ontbreken van commitment, verantwoordelijkheid of gemeenschappelijke focus. Dit zijn thema’s die er op de langere termijn voor kunnen zorgen dat mensen zich niet meer op hun plek voelen in een team, dat de samenwerking stagneert en dat het team steeds minder effectief wordt.

De groepscultuur wordt vanaf de eerste teamsessie bespreekbaar gemaakt, zodat teamleden ervaren wat de impact is voor henzelf, voor elkaar, voor de samenwerking en voor de teamresultaten. Het krachtige van CiEP voor Teams is dat we individuele waarden en de teamcultuur objectief kunnen meten. Deelnemers vullen gevalideerde vragenlijsten in waarmee individuele Waardenprofielen en een Team Waardenprofiel wordt verkregen. Daarmee wordt de eigen invloed op het bereiken van de gezamenlijke doelen exact zichtbaar.

Persoonlijk ervaar ik het werken met teams elke keer weer als het bewegen van goed naar beter! Het fascineert mij wanneer mensen zien dat er een andere manier bestaat om als professionals samen te werken en wat de kracht is van het stroomlijnen van gedrag op bewust en onbewust niveau. Als teamleden in hun kracht staan en ook kwetsbaar durven te zijn, staat het team ook sterk. Het is adembenemend wanneer de kracht van een team wordt gemobiliseerd; ik ben er nog lang niet mee klaar!


Wij gebruiken cookies om het contact met ciep.com nog makkelijker en persoonlijker te maken.
Bezoekt u onze website, dan gaat u hiermee akkoord. Klik hier voor meer informatie.

Niet meer tonen.