CiEP Teamwerk

Sinds 2005 ben ik bij CiEP. Het was liefde op het eerste gezicht. Ik kon en kan me 100% vinden in waar we met zijn allen voor staan en hoe we daar dagelijks invulling aan geven. Dat geeft commitment. En dat was nodig, want zoals bij elk team waar je nieuw in stapt, was er op persoonlijk niveau wel wat te doen. Mijn plek vinden en nemen had hier zelfs een dubbele laag. Je kunt immers anderen pas begeleiden in hun persoonlijke ontwikkeling, als je je eigen schaduwkanten en valkuilen te uit en te na hebt onderzocht. Een voorbeeld: van mijn ouders had ik geleerd hard te werken en mijn overtuiging was dat er geen andere keus was. Eenmaal bij CiEP, werd ik hier steevast op aangesproken en ben ik gaandeweg anders naar mijzelf gaan kijken, zowel in werken als ook daarbuiten. Ik ben er trots op dat ik heb doorgezet, ook als het lastig werd of als ik in de spiegel dingen zag die ik liever niet had willen zien. Het maakt mij krachtig in ons eigen team, en in de begeleiding van deelnemers in hún proces van zelfonderzoek en het transformeren van gedachten, meningen en allerlei overtuigingen.

'Begin with the end in mind', is voor trainer/coaches binnen CiEP een krachtig principe voor het plannen en organiseren van ons eigen werk. We zijn gecommitteerd aan onze eigen principes, aan persoonlijke en professionele kwaliteit en aan de resultaten waar we met onze deelnemers op uit zijn. Dat betekent dat als ik mijn afspraken niet zou nakomen, met een ander maar óók die met mijzelf, dat er bijgestuurd wordt. Stel dat ik steeds mijn tijd voor mijzelf of thuis zou weggeven ten bate van werk, dan zou dat op de lange termijn mijn energie, balans en gemoedsrust ondergraven. In-team zijn betekent binnen CiEP zoveel als sámen verantwoordelijk zijn voor een organisatie waarbinnen iedereen duurzaam succesvol en prettig kan werken en samenwerken.

Mensen trainen in het toepassen van CiEP-principes is dan een natuurlijke volgende stap, doordat CiEP eerst en vooral voor mijzelf werkt. Ik ben eigenlijk een enthousiaste gebruiker! En ja, natuurlijk ben ik net als anderen wel eens van mijn pad of is er verlies van energie. Dan kan ik weer schakelen naar wat ik graag wil en daar de acties aan verbinden.

Ook bij klanten wordt er vaak geschakeld van individueel naar teamniveau. Als er gezamenlijke afspraken zijn over bereikbaarheid, overdraagbaarheid, zichtbaarheid, transparantie, er structuur is aangebracht en men een eenduidige werkmethodiek heeft, willen mensen ook op elkaar kunnen rekenen. Dan komen thema's als aanspreken en aanspreekbaar zijn, vertrouwen, verantwoordelijk zijn en feedback geven aan bod. Betere samenwerking op weg naar andere teamresultaten. Ik vind het altijd een uitdaging om met een groep mensen aan de slag te gaan om de teameffectiviteit te versterken. Het proces van leren en veranderen is veelal spannend voor alle betrokkenen, ook voor mij als begeleider. Het collectieve belang is het plaatje aan de horizon. Crux is dat ieder teamlid zich individueel kan verbinden met bewust gekozen gemeenschappelijke waarden en gewenste resultaten. Dat maakt een enorme hoeveelheid plezier en energie vrij. En daar doe ik het voor!


Wij gebruiken cookies om het contact met ciep.com nog makkelijker en persoonlijker te maken.
Bezoekt u onze website, dan gaat u hiermee akkoord. Klik hier voor meer informatie.

Niet meer tonen.