CiEP en het nieuwe werken

Door: Gery Groen, oprichter Impulsus/CiEP Onze klanten zijn in de ban van het nieuwe werken. Er worden diverse nieuwe kantoorgebouwen gebouwd, waarin een nieuw kantoorconcept wordt toegepast, wat op organisatieniveau vaak begint met de wens om huisvestingskosten te verminderen en beschikbare vierkante meters efiiciënter en effectiever te benutten. Het is tevens een fantastische gelegenheid om op automatiseringsgebied een verbeterslag te maken, het papier uit te bannen en over te gaan naar digitaal beheer van informatie, documenten en werkstromen en het gebruik van nieuwe, reistijdbesparende hulpmiddelen beschikbaar te maken. Mensen hebben geen vaste werkplek meer, maar een flexibele; gaan werken vanuit huis of op een regionaal kantoor waar je even ‘invliegt’ en moeten vooraf kiezen of ze alleen en ongestoord willen werken, of op een plek willen zitten waar juist één van de subdoelen is om de interactie tussen medewerkers van verschillende disciplines te bevorderen in de hoop dat er zo een kennisuitwisseling tot stand komt die bijdraagt aan het realiseren van de beoogde resultaten. Daarnaast biedt het nieuwe werken mogelijkheden om flexibeler projectteams te vormen, taakgericht kenniswerkers bij elkaar te brengen en sneller te schakelen al naar gelang de klant of de omstandigheden dat nodig maken. Al jaren begeleiden we mensen met CiEP van vaste werkplekken naar flexibele werkplekken en van werken op basis van papier naar werken in een digitale werkomgeving met teamleden die zich verspreid over het land, maar soms ook de wereld, bevinden en die in verschillende tijdzones werken en samenwerken. Werk en thuis raken steeds meer met elkaar verweven en in sommige gevallen verstrikt. Hoe modern en vernieuwend de technische hulpmiddelen ook zijn, het met succes benutten van de mogelijkheden staat en valt bij de bereidheid en het vermogen van de medewerker om zelfsturend te zijn, verantwoordelijke keuzes te maken en aan de hand van zijn persoonlijke sturingssysteem  ‘oude’, niet-functionele, werkgewoonten te herkennen en om te zetten in resultaatgerichte acties. Zodat het werkt, niet alleen voor de professional zelf, maar ook voor het management, de klant en thuis. Mijn ervaring is dat werkgevers geen idee hebben hoe hun medewerkers er thuis bij zitten als ze aan het werk zijn. De één zit in de keuken, de ander in de slaapkamer, weer een ander in een hoekje onder de trap, op zolder of simpelweg op de bank in de woonkamer of aan de eettafel. Het valt mij op dat mensen heel vaak niet nadenken over wat nu precies de optimale randvoorwaarden zijn om succesvol te zijn en daar dus ook niet voor zorgen. Vanuit het perspectief van de werkgever zou ik hier meer aandacht aan besteden. Besteed het uit om mensen thuis te bezoeken en met hen de randvoorwaarden voor succes te checken en zoveel mogelijk tot stand te brengen en geef aandacht aan HOE mensen werken, ook in het concept van het nieuwe werken. Zorg voor heldere criteria en zorg er ook voor dat mensen getoetst worden en gehouden worden aan de principes van waardenbewust werken. Lang niet iedereen kan zelfstandig de stap zetten naar zelfsturing en soms wordt iemand er ook expliciet ongelukkig van.

Wij gebruiken cookies om het contact met ciep.com nog makkelijker en persoonlijker te maken.
Bezoekt u onze website, dan gaat u hiermee akkoord. Klik hier voor meer informatie.

Niet meer tonen.