Haaglanden Medisch Centrum

Haaglanden Medisch Centrum heeft de missie patiënten uit de Haagse regio dichtbij huis de beste zorg leveren. Vanuit de locaties MCH Westeinde, MCH Antoniushove en Bronovo bieden zij uitstekende en toegankelijke medische zorg voor de inwoners uit Den Haag, Rijswijk, Voorburg, Leidschendam en Wassenaar. Bijna alle specialismen zijn er te vinden.

Wat was er aan de hand?

Het ziekenhuis heeft een intensieve professionaliseringsslag gemaakt in de interne bedrijfsvoering. Binnen de afdeling Personeelszaken bestond de behoefte aan extra aandacht voor de rolinvulling, taakafbakening en effectiviteit van het secretariaat, de senior medewerker personeelsadministratie en de applicatiebeheerders.  

Gewenst resultaat?

Het opnieuw vaststellen van ieders taken en verantwoordelijkheden, het goed kunnen uitvoeren van functie van senior medewerker binnen de personeelsadministratie, optimaliseren van de interne dienstverlening en communicatie, pro-actief plannen en effectief werken.

Waar is aan gewerkt?

Op persoonlijk niveau aan zelfinzicht, rolbewustzijn en voorbeeldgedrag. Op teamniveau aan gezamenlijke afspraken over de manier waarop wordt omgegaan met verschillende opdrachten, vragen, mensen aan het bureau, mail en telefoon. Praktisch gezien zijn er nu  realistische werkplanningen en kan de grote hoeveelheid werk en aanvragen efficiënt verwerkt worden zonder dat de lange termijn resultaten erdoor onder druk komen te staan.

Resultaat gehaald?

Helemaal. Het secretariaat heeft de grootste efficiencyslag gemaakt door doublures en overleg te reduceren en in ‘verzakelijking’ van houding en gedrag. Bij de applicatiebeheerders zit de grootste winst in het denken in werksoorten en de ontwikkeling van persoonlijk leiderschap. De senior medewerker personeelsadministratie heeft handvatten gekregen om een toegevoegde waarde voor de afdeling te kunnen zijn en er is meer duidelijkheid gekomen over verantwoordelijkheden, zowel binnen als buiten het eigen team.

Wij gebruiken cookies om het contact met ciep.com nog makkelijker en persoonlijker te maken.
Bezoekt u onze website, dan gaat u hiermee akkoord. Klik hier voor meer informatie.

Niet meer tonen.