Disclaimer & Privacy

CiEP Personal Quality and Results heeft de inhoud van deze website met de grootste zorg samengesteld. Mocht, ondanks deze zorgvuldigheid informatie op deze site verouderd zijn of onjuistheden bevatten, dan aanvaardt CiEP Personal Quality and Results in geen geval aansprakelijkheid van schade die het directe of indirecte gevolg is van het gebruik van informatie op deze site. Ook voor schade als gevolg van het tijdelijk disfunctioneren van de website kan CiEP Personal Quality and Results geen aansprakelijkheid aanvaarden. CiEP Personal Quality and Results behoudt zich het recht voor de inhoud van deze site zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Koppelingen naar websites van derden worden uitsluitend aangeboden uit het oogpunt van gebruiksgemak en impliceren niet dat CiEP Personal Quality and Results de gelinkte site goedkeurt of onderschrijft. CiEP Personal Quality and Results kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van de gelinkte sites of de links die zich daarop bevinden.

Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag om commerciële redenen zonder schriftelijke toestemming van CiEP Personal Quality and Results worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, hetgeen ook van toepassing is op gehele of gedeeltelijke bewerking.

 

Privacy Statement

CiEP Personal Quality and Results hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy bij het verwerken van persoonsgegevens rondom het gebruik van de CiEP website. Informatie over bezoeken aan CiEP (bijvoorbeeld IP-adressen) wordt slechts gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen en nooit ter identificatie van individuele personen. De ten behoeve van informatieverzoeken per e-mail verstrekte gegevens, worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de aanvraag of reactie. Door deze website te bezoeken en te gebruiken geeft de gebruiker/bezoeker aan dat hij instemt met dit Privacy Statement.

Wij gebruiken cookies om het contact met ciep.com nog makkelijker en persoonlijker te maken.
Bezoekt u onze website, dan gaat u hiermee akkoord. Klik hier voor meer informatie.

Niet meer tonen.